top of page

MEMBRE COL·LABORADOR

Si  vols participar de la vida associativa de la Colla sense participar activament en cap de les seccions de Foc ni de Tabals, en aquest formulari podràs realitzar l'alta a la colla com a membre col·laborador de l'associació Cabrons i Bruixes de Centelles.

Amb el teu donatiu, d'almenys 10€, tindràs una mascareta de la Colla i podràs comprar qualsevol peça del merxandatge de Cabrons i Bruixes a preu de soci, però no gaudiràs de cap altra avantatge dels que poden gaudir els associats.

Aquesta membresía cal renovar-la cada any, quan la junta t'informi del període per fer-ho. En cas de no renovar-la, es considerarà baixa efectiva com a membre col·laborador.

bottom of page