Passa al contingut principal

Aniversari 10 anys molt cabrons

El passat 12 d'octubre els Cabrons i Bruixes de Centelles vam voler celebrar amb tots vosaltres el desè aniversari de la colla.

Volem agrair a tots els que vau ajudar a fer-ho possible i a tots els que vau participar en aquesta celebració tant especial.

I aquí us deixem el recull de fotos de les activitats que es van anar succeint durant tot el dia!

Foc i Soroll!Legislació

La Transposició de la Directiva europea de productes pirotècnics va resultar en l’aprovació del Reial decret 563/2010, de 7 de maig , pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús de pirotècnia, el reglament incorpora una Instrucció Tècnica Complementària (la ITC 18)  que regula l'autorització de manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, la utilització dels artificis pirotècnics per persones pertanyents a algun grup de consumidors reconegut com a experts i permet, entre d’altres mesures, que no siguin aplicables a determinades manifestacions festives les limitacions d’ús dels articles pirotècnics establertes amb caràcter general, com ara les relatives a les edats mínimes i les distàncies de seguretat.

Per tal que sigui aplicable el que disposa la ITC 18  a una manifestació festiva amb ús de pirotècnia, cal que es compleixin dues circumstàncies:
  • Que estigui reconegut el seu caràcter religiós, cultural o tradicional. A Catalunya, aquest reconeixement s’ha efectuat mitjançant la Resolució CMC/3659/2010, de 3 de novembre  que reconeix d'ofici:
  1. El caràcter religiós, cultural o tradicional dels "correfocs" o "cercaviles de foc"les festes o elements festius amb ús de pirotècnia que constin inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
  2. Que les persones que realitzin l’activitat hagin rebut la formació i estiguin degudament acreditades com a consumidors reconeguts com a experts. 
Text tret de:
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/04_formacio/02_responsables_foc/Correfocs/

Procediment a seguir per autoritzar una manifestació festiva amb ús de pirotècnia.

L'organitzador de l'acte o el grup de consumidors reconeguts com a experts interessats a utilitzar artificis pirotècnics en una manifestació festiva reconeguda com a religiosa, cultural o tradicional han de presentar a l'Ajuntament corresponent (en cas que aquest no sigui el mateix organitzador de la
celebració) una sol·licitud d'autorització, que inclogui, almenys:

        1. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de consumidors
reconeguts com a experts participants.
        2. Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de les persones que els
representen.
        3. Dades de les persones responsables dels grups i documentació justificativa d'haver rebut la
formació en el programa formatiu establert en el punt 4 de la Instrucció tècnica complementària
18.
        4. Justificació documental conforme tots els components dels grups han rebut una formació
específica per a la participació en la manifestació festiva d'acord amb el que estableix el punt 4
de la Instrucció tècnica complementària 18.
        5. Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors d'edat.
        6. Programa detallat de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així com l'horari de realització.
        7. Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'han d'utilitzar, descripció del seu funcionament, quantitat de matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar.
        8. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes així com, si s'escau, la
indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte de terceres
persones.
        9. Justificació documental conforme l'organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació
festiva, i els possibles accidents en cas de participació de menors d'edat, sense perjudici del
compliment del que estableix la normativa autonòmica o local sobre això.
        10. En cas que en la manifestació festiva hagin de ser usats més de 50 quilograms de matèria
reglamentada, a més, cal l'autorització expressa de la delegació del Govern de l'Estat a
Catalunya. Aquesta autorització ha se ser sol·licitada per l’ajuntament. 

Text tret de:
http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular_nova_web/04_formacio/02_grups_de_foc/documents/arxiu/procediment_manifestacio_festiva_pirotecnia.pdf

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Correfoc Menuts Parets del Vallès 2019

Festa Major de Centelles 2019

Divendres 30 d'agost, dins el programa de la Festa Major de Centelles, els Cabrons i Bruixes vam sortir pel poble fent el que millor sabem fer, cremar-ho tot!
Sempre acompanyats per la marxa dels nostres tabalers, grans i menuts ens vam anar turnant per fer les delicies de tots aquells que van atrevir-se a atravessar les espurnes de les nostres forques i escombres.
I diumenge, per tancar la Festa Major, els nostres cremadors van il·luminar el cel de Centelles amb un fantàstic castell de focs. Aquí teniu el recopilatori de fotos.
Visca els Cabrons i Bruixes! Visca Centelles!Cau de Bruixes 2019.

El passat 16 de febrer, es va celebrar a la Vila de Centelles el famós Cau de Bruixes.

Nosaltres vam començar el matí amb un bon
esmorzar, i ja amb l'estómac en condicions cada un se'n va anar a fer les tasques que tenia assignades.

A les 11 del matí vam començar amb un taller de Tabals, on amb una galleda de plàstic, cordes i cintes, ensenyàvem als nens com crear el seu propi instrument.

Cap a les dotze del migdia els Menuts de Cabrons i Bruixes van fer la cercavila amb una espectacular tabalada, que ens van deixar a tots amb la boca oberta de com ho feien i la marxa que tenien.


Després de dinar, tots vam quedar en el punt de trobada, per rebre les colles convidades que eren els Menuts de Parets del Vallès i Fúries d'Ausa.

Aquí cada colla es va preparar i nosaltres vam aprofitar per arreglar-nos també i fer pinya. Els més petits van aprofitar per berenar i agafar forces per a la jornada que ja els hi arribava en poca estona.

Cap a les sis de la tarda va començar el
correfoc del…