Passa al contingut principal

Aniversari 10 anys molt cabrons

El passat 12 d'octubre els Cabrons i Bruixes de Centelles vam voler celebrar amb tots vosaltres el desè aniversari de la colla.

Volem agrair a tots els que vau ajudar a fer-ho possible i a tots els que vau participar en aquesta celebració tant especial.

I aquí us deixem el recull de fotos de les activitats que es van anar succeint durant tot el dia!

Foc i Soroll!Legislació

La Transposició de la Directiva europea de productes pirotècnics va resultar en l’aprovació del Reial decret 563/2010, de 7 de maig , pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús de pirotècnia, el reglament incorpora una Instrucció Tècnica Complementària (la ITC 18)  que regula l'autorització de manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, la utilització dels artificis pirotècnics per persones pertanyents a algun grup de consumidors reconegut com a experts i permet, entre d’altres mesures, que no siguin aplicables a determinades manifestacions festives les limitacions d’ús dels articles pirotècnics establertes amb caràcter general, com ara les relatives a les edats mínimes i les distàncies de seguretat.

Per tal que sigui aplicable el que disposa la ITC 18  a una manifestació festiva amb ús de pirotècnia, cal que es compleixin dues circumstàncies:
  • Que estigui reconegut el seu caràcter religiós, cultural o tradicional. A Catalunya, aquest reconeixement s’ha efectuat mitjançant la Resolució CMC/3659/2010, de 3 de novembre  que reconeix d'ofici:
  1. El caràcter religiós, cultural o tradicional dels "correfocs" o "cercaviles de foc"les festes o elements festius amb ús de pirotècnia que constin inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
  2. Que les persones que realitzin l’activitat hagin rebut la formació i estiguin degudament acreditades com a consumidors reconeguts com a experts. 
Text tret de:
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/04_formacio/02_responsables_foc/Correfocs/

Procediment a seguir per autoritzar una manifestació festiva amb ús de pirotècnia.

L'organitzador de l'acte o el grup de consumidors reconeguts com a experts interessats a utilitzar artificis pirotècnics en una manifestació festiva reconeguda com a religiosa, cultural o tradicional han de presentar a l'Ajuntament corresponent (en cas que aquest no sigui el mateix organitzador de la
celebració) una sol·licitud d'autorització, que inclogui, almenys:

        1. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de consumidors
reconeguts com a experts participants.
        2. Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de les persones que els
representen.
        3. Dades de les persones responsables dels grups i documentació justificativa d'haver rebut la
formació en el programa formatiu establert en el punt 4 de la Instrucció tècnica complementària
18.
        4. Justificació documental conforme tots els components dels grups han rebut una formació
específica per a la participació en la manifestació festiva d'acord amb el que estableix el punt 4
de la Instrucció tècnica complementària 18.
        5. Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors d'edat.
        6. Programa detallat de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així com l'horari de realització.
        7. Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'han d'utilitzar, descripció del seu funcionament, quantitat de matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar.
        8. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes així com, si s'escau, la
indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte de terceres
persones.
        9. Justificació documental conforme l'organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació
festiva, i els possibles accidents en cas de participació de menors d'edat, sense perjudici del
compliment del que estableix la normativa autonòmica o local sobre això.
        10. En cas que en la manifestació festiva hagin de ser usats més de 50 quilograms de matèria
reglamentada, a més, cal l'autorització expressa de la delegació del Govern de l'Estat a
Catalunya. Aquesta autorització ha se ser sol·licitada per l’ajuntament. 

Text tret de:
http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular_nova_web/04_formacio/02_grups_de_foc/documents/arxiu/procediment_manifestacio_festiva_pirotecnia.pdf

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Aniversari 10 anys molt cabrons

El passat 12 d'octubre els Cabrons i Bruixes de Centelles vam voler celebrar amb tots vosaltres el desè aniversari de la colla.

Volem agrair a tots els que vau ajudar a fer-ho possible i a tots els que vau participar en aquesta celebració tant especial.

I aquí us deixem el recull de fotos de les activitats que es van anar succeint durant tot el dia!

Foc i Soroll!Festa Major de Centelles 2019

Divendres 30 d'agost, dins el programa de la Festa Major de Centelles, els Cabrons i Bruixes vam sortir pel poble fent el que millor sabem fer, cremar-ho tot!
Sempre acompanyats per la marxa dels nostres tabalers, grans i menuts ens vam anar turnant per fer les delicies de tots aquells que van atrevir-se a atravessar les espurnes de les nostres forques i escombres.
I diumenge, per tancar la Festa Major, els nostres cremadors van il·luminar el cel de Centelles amb un fantàstic castell de focs. Aquí teniu el recopilatori de fotos.
Visca els Cabrons i Bruixes! Visca Centelles!08.09.19 Cercavila Infernal i Mercat del Foc de Sabadell